vineri, 16 iulie 2010

CONTINUĂ ÎN MOD ABUZIV DEMOLAREA CASEI CANTACUZINO-GRĂNICERUL DIN STR. GUTENBERG NR. 3

Asociaţia pentru Memorie Identitară "Carpaţii" anunţă că, în ciuda dispoziţiilor Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti din 18 iunie a.c., de sistare a lucrărilor de demolare la imobilul din str. Gutenberg nr. 3 (fosta reşedinţă a prinţului Zizi Cantacuzino-Grănicerul), echipe de muncitori identificaţi de noi ca aparţinînd firmei de demolări continuă să lucreze.
În ziua de 16 iulie a.c ., preşedintele Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, dl Nicuşor Dan, a sesizat din nou organele Poliţiei cu privire la continuarea încălcării Legii în str. Gutenberg nr. 3. De asemenea, Asociaţia "Carpaţii", prin domnul Ciprian Neţoiu, a sesizat din nou Inspectoratul de Stat în Construcţii cu privire la abuzul continuu din mijlocul capitalei.

Reamintim mass-mediei şi publicului că, până în acest moment, ministrul culturii, singurul în măsură să dispună clasarea sau neclasarea unui imobil în lista monumentelor istorice, nu a emis nici un ordin în acest sens. De asemenea, reamintim că, în conformitate cu Legea 422/2001, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are un caracter consultativ, dar şi în acest caz Asociaţia "Carpaţii" a formulat deja un memoriu către ministrul culturii, contestînd întreaga procedură de clasare - de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bucureşti şi până la nivelul Ministerului - pe care o considerăm viciată de practici neprocedurale şi chiar de imixtiuni cu caracter politic. Asociaţia "Carpaţii" a solicitat, în consecinţă, retrimiterea cazului Gutenberg nr. 3 în analiza Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, şi respectiv asigurarea unei transparenţe în procesul decizional, inclusiv prin acceptarea reprezentanţilor societăţii civile la dezbateri.
Ţinem să menţionăm, de asemenea, că până la această dată, nu am primit nici un răspuns din partea Ministerului Culturii, deşi considerăm că obiectul memoriului nostru era unul deosebit de grav, date fiind auspiciile sub care s-a desfăşurat instrumentarea cazului acestui imobil cu o valoare memorială şi istorică deosebită.

Avînd în vedere toate cele de mai sus, dorim să adresăm un semnal de alarmă autorităţilor de resort, cu privire la faptul, pe care-l considerăm de o gravitate ieşită din comun, al încălcării repetate a Legii prin continuarea acestei demolări împotriva dispoziţiilor Inspectoratului de Stat în Construcţii, în plin centrul Bucureştiului, într-o zonă de maximă circulaţie, în imediata vecinătate a unor instituţii naţionale şi a unor obiective de mare interes turistic şi istoric ale Capitalei. Ne întrebăm, în mod legitim, în calitate de cetăţeni şi reprezentanţi ai societăţii civile, cum este posibil ca, în centrul unei capitale europene, să continue, de aproape o lună de zile, acte de abuz împotriva legii şi dispoziţiilor autorităţilor de stat, fără ca instituţiile abilitate de lege să poată stopa aceste incidente.

Dar mai ales, ne întrebăm, în condiţiile în care autoritatea Legii încetează să mai funcţioneze, în ce măsură se mai poate vorbi despre România ca Stat de Drept?

Asociaţia pentru Memorie Identitară "Carpaţii"
Preşedinte
Florin Dobrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu